Please wait...

För samverkan

Den här sajten riktar sig till vården, patientföreträdare och vårdutvecklare. Innehållet på denna sida byggs och utvecklas med hjälp av samlad kunskap, genom professionens erfarenheter, patienters upplevelser, forskning och samarbete.

Vi menar att det fragmenterade kvalitetsarbetet inom vården måste upphöra till förmån för verklighetsnära, genomarbetade och tydligt strukturerade lösningar för fler att ta del av, och tror att patientorganisationer har en unik möjlighet att agera nav i det patientcentrerade arbetet.

För närvarande ryms två pågående projekt här, nämligen Blodcancerförbundets innovativa arbete att utveckla underlag för patientcentrerad uppföljning inom blodcancervård och Patientguiden.

Den här sajten riktar sig till vården, patientföreträdare och vårdutvecklare. Innehållet på denna sida byggs och utvecklas med hjälp av samlad kunskap, genom professionens erfarenheter, patienters upplevelser, forskning och samarbete.

Vi menar att det fragmenterade kvalitetsarbetet inom vården måste upphöra till förmån för verklighetsnära, genomarbetade och tydligt strukturerade lösningar för fler att ta del av, och tror att patientorganisationer har en unik möjlighet att agera nav i det patientcentrerade arbetet.

För närvarande ryms två pågående projekt här, nämligen Blodcancerförbundets innovativa arbete att utveckla underlag för patientcentrerad uppföljning inom blodcancervård och Patientguiden.

1

Identifiera behov

2

Undersök förutsättningar för utveckling och utöka kunskap

3

Testa idéer utifrån relevanta perspektiv och analysera återkoppling

4

Produkt, process eller kunskapsunderlag för utvärdering