Please wait...

 

Vi understödjer samverkan, innovativt arbete och kunskapsutbyten för patient- och personcentrering utifrån ett patientperspektiv. 

 

Patientrelaterat är en plattform och hubb som ska understödja samverkan, kunskapsutbyten och innovation för en mer patient- och personcentrerad vård, utifrån ett patientperspektiv. Vi lägger särskilt fokus på att minska kunskapssvinnet genom att belysa redan pågående initiativ och dragna slutsatser. Vi samlar källor och forskning och leder analytiska uppdrag som djupodlat undersöker hur patientperspektivet mer strategiskt kan tillvaratas och generera nytta i olika kontexter.

Projektet leds av den ideella föreningen Forskarhubben som etablerades under 2014 (då Vetenskapsrörelsen).

Forskarhubben har som syfte att facilitera samverkan, underbygga kvalificerade samtal och underlätta för informella interdisciplinära sammanslutningar till nytta för samhället. Vi driver plattformen tillsammans med patientorganisationer, forskare och innovatörer, i samarbete med vården och industrin.

Möt vår samordnargrupp

PROJEKT 2020

Myeloma Toolkit
Projektet syftar till att sprida inspiration, berättelser, tips och copingstrategier - från individer som har drabbats av sjukdom, till andra i samma sits. Allt material som finns på sidan är framtaget med hjälp av intervjuer och inskickade förslag.

Patientföreträdarguiden
Guiden är en levande antologi som möjliggör för patientföreträdare att dela med sig av kunskap om hur vården och olika instanser fungerar, vilka rättigheter patienter har, hur man kan delta i vårdens förbättringsarbete och utveckla sin egen organisation. Projektet genomförs under 2020 i samarbete med bl.a. Nätverket mot cancer.

FOKUS 2020

Fokus bestäms inte av oss..

Vilket övergripande fokus Patientrelaterat ska ha, bestäms tillsammans med patientorganisationer genom insamling av förslag.

Vill du vara med och påverka? Anmäl er organisations intresse och få tillgång till vår hubb för patientorganisationer i samverkan.