Please wait...

Vi understödjer patientföreträdares samverkan, kunskapsutbyten och innovation för en mer patient- och personcentrerad vård, utifrån ett patientperspektiv.

Plattformen riktar sig till patientorganisationers medlemmar, vården, forskare, industrin och närstående som är intresserade av djupare frågeställningar och samtal om patientens roll i vården och vårdlösningar.

Vilka är vi?

Patientrelaterat leds av en samordnargrupp från den ideella föreningen Forskarhubben. Vi driver plattformen tillsammans med patientorganisationer, forskare och innovatörer, i samarbete med vården och industrin.

Vi främjar delaktighet!

Vi förmedlar utlysningar och efterfrågningar av deltagare till studier, kvalitetsregister och arbetsgrupper.

Vi intressebevakar!

Vi intressebevakar de frågor som rör patienters delaktighet i vård, innovation och beslutsfattande.

Vi kopplar samman!

Vi kopplar ihop initiativ och förbättringsarbeten för utökat samarbete och kunskapsöverföring patientorganisationer emellan.

Vi tar fram lösningar!

Vi utvecklar och testar skalbara personcentrerade lösningar i nära samarbete med målgrupper.