Please wait...

Vi understödjer samverkan, kunskapsutbyten och innovation för en mer patient- och personcentrerad vård, utifrån ett patientperspektiv.

Plattformen riktar sig till patienter, vården, forskare, industrin och närstående som är intresserade av djupare frågeställningar och samtal om patientens roll i vården och vårdlösningar.

Vilka är vi?

Patientrelaterat drivs av patienter, forskare och innovatörer i samarbete med  vården och industrin.

Vi utför undersökningar!

Vi utför empiriska undersökningar, samlar material och gör litteraturstudier, som en nod mellan forskning och ideell sektor.

Vi håller i workshoppar!

Vi leder co-designingworkshoppar mellan patienter och sjukvården inför exempelvis implementering av patientcentrerade lösningar inom sjukvården.

Vi analyserar!

För att förändringsarbete ska leda till nytta, behöver nyttan först definieras utifrån flera perspektiv, och effekter av arbetet synliggöras. Det är den totala marginalnyttan som är intressant, inte bara målsättningar för arbetet.

Vi delar med oss!

Vi tillhör den ideella sektorn – vi delar med oss! Vi föreläser om vårt arbete och samarbetar brett. När projekten sammanställs och utvärderas, kan du ta del av detta här.