Please wait...

Deltagare till referensgrupp sökes

Deltagare till referensgrupp sökes

Vi har nu djupintervjuat närmre 80 av Blodcancerförbundets medlemmar, haft workshoppar och intervjuat vårdpersonal. Det är ett mastodontarbete som inbegriper också ett examensarbete på magisternivå och snart ska allt presenteras i rapport och komma patienter till gagn. Slutspurten för det snart avslutade projektet Patientrelaterade mått 2.0 innebär att ta fram konkreta patientcentrerade lösningar, baserat på de behov och preferenser som medlemmar själva har framhållit, och vårdens möjligheter att möta dessa.

Det är många processer på gång; beslut som ska fattas, samarbeten som eventuellt kommer till stånd, eventuellt inte, beroende på osv. Då får man ha lite is i magen för att göra något förhastat. Utgångspunkten måste hela tiden vara deltagarnas berättelser och inte vad man tycker är piffigt, för sådana lösningar finns det redan för många av. Så aktiviteten är tystlåten just nu, från min sida. Jag läser igenom insamlat material, går igenom enkätsvar och har anlitat en servicedesigner som doktorerar i etisk design och som hjälper oss att färdigställa en av våra lösningar så att den slutligen kan skickas till vår referensgrupp som är behjälplig i att ge feedback kring våra förslag – det steget är avgörande.

Vi behöver er hjälp!

Lösningen som nu ska testas i vår referensgrupp är en ”informationsplan” som patienten kan fylla i tillsammans med sin behandlande läkare eller sjuksköterska för att få svar på de frågor som kan uppstå efter hemkomst, en tid efter att patienten är färdigbehandlad och som inte besvaras via behandlings- och vårdplaner. Det handlar om att få svar på utifall-att-frågor och varför-frågor och att ges personcentrerad information om möjliga utfall.

Jag vill veta om lösningen som nu är framtagen är hjälpsam och adekvat utifrån Blodcancerförbundets medlemmars perspektiv. Den har genomgått ett flertal revideringsrundor redan med hjälpsamma medlemmar i Blodcancerförbundet och ska nu testas ett sista varv. Vill du vara med och ge feedback? Vänligen hör av dig till mig på elin@blodcancerforbundet.se!

Och, återigen, tack för ert engagemang!

 

Leave comments

Your email is safe with us.