Please wait...

Förbättring via dialog

Co-designing patienter och vårdpersonal emellan och kontinuerliga samtal med patientföreträdare kan vara oersättliga element vid sårbarhetsanalyser och riskidentifiering, men också aspekter av kvalitetsutveckling, utifrån ett patientperspektiv.

Kontakta oss för att anordna workshoppar!

 

De säger lev bara normalt, men de vet ju inte vad som är normalt för mig!