Please wait...

Halvvägs genom projektet

Nu har projektet nått halvvägs och jag har påbörjat sammanställning av intervjusvar och dataanalysen. Vi ligger fortfarande i fas med tidsplanering, vilket är glädjande. Det är många erfarenheter som vi nu förvaltar med förtroende, och jag arbetar med detta samtidigt som jag vid intervjuer förstås vill belysa svårigheterna i att omvandla patienters berättelser till nytta. Vi vet inte hur rapporten kommer att tas emot eller hur den kommer att användas. Det är både frustrerande och motiverande. 

Under de närmsta veckorna kommer jag att, parallellt med rapportskriveriet, intervjua hematologer. Vi vill veta vilka möjligheter läkare upplever att de har att möta upp patienters behov av information, tid för frågor och uppföljande samtal - sådant som under intervjuer har uttrycks som viktigt för upplevelsen av kvalitet. Vad tror läkare är viktigt för patienter? Vad är viktigt för läkare? Hur kommer de själva i kontakt med resultat från PREM, och hur ser de på instrumenten? 

Jag kan inte undgå att notera att det görs en del antaganden om attityder hos läkare i debatten om patientnära arbete. Finns det verkligen en ”tröghet i systemet”? Varur kan den härledas i så fall? Talar vi om en rimlig tröghet som kan härledas ur läkares intentioner att ge god och säker vård? Eller vill läkare och patienter samma sak, under förutsättningar som inte skapar goda möjligheter? Finns undanträngningseffekter av patientnära arbete? Eller kan det vara så att patienter upplever att de inte får gehör, för att de möts av ett visst diskursivt tänkande? 

Jag kommer dessvärre inte kunna få svar på alla dessa frågor under den här projekttiden, men att ställa frågor kan vara värdefullt oavsett om svar finns att tillgå eller ej. Och just ja, under några av intervjuerna har vi talat om hur biverkningar av läkemedel kan inrapporteras direkt till Läkemedelsverket. Ni hittar blankett och tjänst för konsumenter genom att följa denna länk

Så snart jag hinner, ska jag börja kika på hur lansering av rapporten ska gå till. Kanske vill intervjuade medlemmar komma? Kanske kan vi bjuda in fler berörda parter och vilka bör dessa i såna fall vara? 

På återhörande och allt gott!

Leave comments

Your email is safe with us.