Please wait...

Om oss

Styrgruppen

Elin, besluts- och policyanalytiker, är initiativtagare till Patientrelaterat och leder det analytiska och innovationsdrivna arbetet på plattformen. Elin är redaktör för antologin Kritiskt tänkande – i teori och praktik.
Erika Tanos, innovationsantropolog, arbetar med etnografiska studier och innovation bl.a. inom sjukvård och är i dagsläget knuten till Openlab och forskarutbildningsprogrammet Utveckling och Regeneration samt plattformen Gender Innovation Alliance på KI.
Charlotte, beteendevetare, processleder och föreläser med fokus på mångfald och likvärdighet. Charlotte är redaktör för antologin Starka tillsammans: tjugoen nulägesbilder av civilsamhället.
Sharon, doktorand i data- och systemvetenskap, är senior designer och utformar lösningar för datainsamling och servicedesign i vårt innovativa arbete.

Vi samverkar via