Please wait...

Vi lyssnar, lär oss och samverkar för att hitta patientcentrerade lösningar som fungerar i praktiken

Vi intervjuar patienter, anhöriga, onkologer, hematologer, sjuksköterskor och administratörer, för att förstå vilken information som behövs när, för att kunna bedriva det patientcentrerade arbetet och ta del av det på bästa sätt.

Vilka är vi?

Samverkan för patientcentrerat arbete!

Sajten kommer efter januari 2019 att utvecklas och rymma arbeten med patientrapporterade mått, informationsstöd och utveckling av vårdlösningar i samverkan med fler aktörer, häribland Nätverket mot cancer.

Vi intervjuar patienter!

Under 2017 undersökte vi patienters syn på kvalitet genom djupintervjuer. Under 2018 undersökte vi vilka utfall som patienter tycker att vården bör följa upp, hur och varför. Totalt har vi fått in 230 enkätsvar och utfört 75 djupintervjuer. Detta ligger till grund för vårt fortsatta arbete.

Vi håller i workshoppar!

Co-designing, patienter och vårdpersonal emellan, har visat sig kunna identifiera systematiska fel och generera patientcentrerade lösningar inom sjukvården. Båda perspektiven behövs för att lösningar ska fungera i praktiken.

Vi analyserar!

För att förändringsarbete ska leda till nytta, behöver nyttan först definieras utifrån flera perspektiv, och effekter av arbetet synliggöras. Det är den totala marginalnyttan som är intressant, inte bara målsättningar för arbetet.

Vi delar med oss!

Vi tillhör den ideella sektorn – vi delar med oss! Vi föreläser om vårt arbete och samarbetar brett. När projekten sammanställs och utvärderas, kan du ta del av detta här.

Arbetslag

Projekten som ryms på Patientrelaterat är resultaten av många människors berättelser. Vi är flera som arbetar med idéutveckling och strategi tillsammans med patienter och vårdpersonal.

Arbetet leds av Elin Sporrong och finansieras under 2018 av Hedlunds stiftelse

Elin Sporrong
Projektledare & analytiker

Elin är besluts- och policyanalytiker och driver företaget Infotail.

AbbVie
Forskande biopharmaföretag

AbbVie arbetar för att hitta hållbara vårdlösningar med flera aktörer i samhället.

FRISQ
Teknisk innovatör inom vård

FRISQ utvecklar mobila tjänster för att förbättra det digitala informations- och kommunikationsflödet inom vården.

Blodcancerförbundet
Ideell patientorganisation

Vi finns till för dem som drabbats av blodcancer, deras närstående och personal inom hematologi.