Please wait...

Blodcancerförbundet finns till för dem som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, deras närstående och personal inom hematologi. Förbundet är en ideell rikstäckande patientorganisation som är medlem i de intressepolitiska paraplyorganisationerna Funktionsrätt Sverige och Nätverket mot cancer. Vi ser oss själva som de blodcancerberördas röst utåt och arbetar aktivt, engagerat och långsiktigt för att bidra till en bättre vardag för landets blod- och blodcancerdrabbade.

Att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas en god och likvärdig vård (inkl. rehabilitering)

Att öka kunskapen om och förståelsen för hur det är att leva med blodcancer

En ökad satsning på blod- och blodcancerforskning

Kontinuerliga temadagar under året (som kompletterar lokala medlemsaktiviteter)

Påverkansarbete i egen regi genom att arrangera intressepolitiska rundabordssamtal, ha enskilda möten med viktiga aktörer samt via Regionala Cancercentrum (RCC)

Tillgång till utbildade stödpersoner via vår stödpersonsverksamhet

Medlemstidningen Haema som utkommer med fyra utgåvor per år

Diagnosspecifika informationsbroschyrer om de sjukdomar vi representerar

Påverkansarbete via den intressepolitiska paraplyorganisationen Nätverket mot cancer

Möjlighet att stötta forskning genom den ideella stiftelsen med 90-konto Blodcancerfonden

Gratisappen Blodcancerstödet framtagen särskilt för dig som blodcancerberörd

E-boken Cancer i blodet om myelompatienten Staffan Sundströms cancerresa

Informationsfilmer på youtube om olika blod- och blodcancerdiagnoser

Övrig informationsspridning via sociala medier och månatliga nyhetsbrev

Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föreningen. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i Blodcancerförbundet och för att motivera organisationens existens och verksamhet.

Du kan stötta Blodcancerförbundets ordinarie arbete