Please wait...

Patientguiden

Vad är patientguiden?

Patientguiden som idé utvecklades under arbetet att undersöka vad patienter tycker är viktigt för upplevelsen av kvalitet inom blodcancervården.

Under 2018 har idén utmynnat i samarbeten, material och lösningar som syftar till att hjälpa dig som patient att navigera kring frågor som dyker upp under patientresan. 

Var med och utveckla innehållet

Materialet i Patientguiden är framtaget och utformat med hjälp av intervjuer, enkäter, workshoppar och referensgrupper. Det är patienters frågor och behov av svar som ligger till grund för innehållet.

Vill du blir vara med och utveckla materialet och ge feedback på innehåll?

Kontakta oss!