Please wait...

Patientguiden

Idén Patientguiden utvecklades under arbetet att undersöka vad patienter tycker är viktigt för upplevelsen av kvalitet i vården.

Projektet riktar sig till patientorganisationer och den som kanske just har fått en diagnos, som ska genomgå en behandling, börja utredas eller som vill ha ett lättillgängligt material som kan användas under patientresan. Patientguiden tar upp ämnen som har framhållits som särskilt viktiga av patienter själva och fungerar i första hand som en källa för sådan information som saknas i redan etablerade källor.

I samarbete med

De immateriella rättigheterna faller under Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell.