Please wait...

Patientföreträdarguiden

Patientföreträdarguiden

Idén Patientföreträdarguiden utvecklades under arbetet att undersöka vad patienter tycker är viktigt för upplevelsen av kvalitet i vården. Guiden är en lösning som möjliggör för patientföreträdare att dela med sig av kunskap om hur vården och olika instanser fungerar, vilka rättigheter patienter har och hur man kan delta i vårdens förbättringsarbete.

Slutprodukten riktar sig till patientorganisationer som vill utveckla sitt material och sin organisation med hänsyn till de krav som ställs på moderna patientföreträdare.

De immateriella rättigheterna faller under Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell.

Innehåll

• Patientorganisationer i Sverige
• Medlemsarbete och medlemsrekrytering för patientorganisationen

• Hur fungerar vården?
      o Patientens rättigheter och riktlinjer i vården
      o Visualisering av vårdnivåer och ansvarsfördelning
      o Videopresentation på arabiska och engelska
• Juridiken för patientföreträdaren
      o IP-utveckling och immaterialrättsliga frågor
      o Checklista för samarbetsavtal
      o Etiska frågor vid utvecklingsarbete
Innovationsprocesser för patientorganisationer (info och länkar)
• Medverkan i studier (info och länkar)
• Källkritisk guide
• Bidrag för sjukdomsdrabbade
(länkar till stiftelser och allmänna bidrag)
• Den goda företrädaren – hur vi kanaliserar andras synpunkter
• Mall för att inhämta personcentrerad information (”Informationsplanen”)

I samarbete med

                      Arbetet genomförs under 2020