Please wait...

Patientföreträdarguiden

Idén Patientföreträdarguiden utvecklades under arbetet att undersöka vad patienter tycker är viktigt för upplevelsen av kvalitet i vården. Guiden är en lösning som möjliggör för patientföreträdare att dela med sig av kunskap om hur vården och olika instanser fungerar, vilka rättigheter patienter har och hur man kan delta i vårdens förbättringsarbete.

Slutprodukten riktar sig till patientorganisationer som vill utveckla sitt material och sin organisation med hänsyn till de krav som ställs på moderna patientföreträdare. Vill du engagera dig i utvecklingen? Kontakta oss!

Vad är en mikroinnovation?

Patientrelaterat samarbetar med patientorganisationer, vården och dess stödorganisationer för att effektivisera och skapa nytta. Många aktörer arbetar med att utveckla helhetslösningar. Det gör inte vi.

Vi arbetar lösningsbaserat nedifrån och upp med behovsdriven innovation – små lösningar som har efterfrågats men inte genererats. De är svar på men-varför-finns-inte-detta-frågorna och det-hade-ju-varit-så-enkelt-att-frustrationen.