Please wait...

Planering

Planering
Först och främst – tack till alla er som har kontaktat mig under veckan för att bidra med tankar och erfarenheter! Nu är allt behövligt material beställt för projektet (tack nya kollegan Mia!) och jag har under de senaste dagarna fört upplysande samtal med hematologer. Arbetet med att utveckla strukturer har fortgått och med hjälp av Christian på kansliet har planerna för workshopen den 21-22 oktober börjat ta fart. Vi kommer under dessa dagar att hålla i gruppsamtal om ”patientnöjdhet”. Vi vill undersöka vad patienter själva värderar och vad som leder till nöjdhet. Ingår du i någon av diagnosgrupperna: Kroniska Leukemier, Myelom, Lymfom eller Myeloproliferativa Neoplasier, vill vi gärna ha kontakt med dig. I mitten av september kommer alla anmälda intresserade att få en enkät via e-post. Utifrån svaren som vi får tillbaka kommer vi att skapa diskussionsgrupper utifrån så kallade inklusionskriterier. Vi har ett tak för möjligt antal medverkande och behöver kika på saker som geografisk spridning, diagnos och terapival. Samtalen, som förs i små grupper, leds av mig tillsammans med en assisterande samtalsledare och alla medverkande bjuds på mat/fika, gott sällskap, viss ersättning och boende vid behov (vid lång restid exempelvis). Mer information om detta kommer att mailas till de som anmäler intresse! Under oktober-november kommer jag att utföra djupintervjuer, antingen via Skype, telefonsamtal eller möten. Om du har någon av diagnoserna ovan och skulle vilja medverka, men av någon anledning känner dig obekväm med dessa alternativ för intervjuupplägg, kan du ändå gärna höra av dig för ett anpassat upplägg. Den här veckan bidrar jag med en preliminär tidsplan för projektet, så att ni kan kika på upplägget själva. Allt gott till alla medlemmar och läsare!  

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Augusti Undersökning av forskningsläge Projektplanering September Undersökning av system (metoder, register & riktlinjer) Intervju steg 1 med läkare Förberedelse urval (hitta deltagare & informera om projekt) Oktober Djupintervjuer med patientgrupper 21-22 oktober intervju med fokusgrupper November Analys/sammanställning av datainsamling Djupintervjuer med patientgrupper Intervju steg 2 md läkare December Analys/sammanställning datainsamling Delrapport intressebevakning Insamling utlåtanden Spridning av projekt Januari Projektrapport inlämnas till Socialstyrelsen Februari-April Spridning av rapport  

Leave comments

Your email is safe with us.