Please wait...

Arbetet med projektet ”patientrelaterade mått” på Blodcancerförbundet tog raketfart redan från dag ett. Det här är mitt första blogginlägg, en vecka senare, och jag börjar redan få problem med att hitta rätt i mitt annars väl fungerande, och färgkoordinerade, mappsystem för viktiga dokument. Under veckan har jag träffat Blodcancerförbundets styrelse och bollat kring potential och utmaningar med projektet. Jag presenterade en preliminär tidsplan som jag delar med mig av via bloggen nästa vecka, och berättade lite om mina initiala tankar kring projektet som Socialstyrelsen har beviljat pengar för.

 

Att ta fram patientrelaterade mått kan innebära många olika saker, men i det här fallet är syftet att undersöka patienters preferenser och syn på kvalitet inom vården. I det systematiska kvalitetsarbetet inom vården idag undersöks patienters preferenser och upplevelser genom framförallt enkätundersökningar. I vissa sammanhang finns även patientorganisationer representerade för att föra patienters talan, vilket i slutändan kan tänkas bidra till en mer patientfokuserad, eller patientnära vård. Vad patientfokuserad vård egentligen innebär, är en fråga som vi kommer att återkomma till, många gånger. Saken är komplex.

Under projektets gång kommer jag att undersöka delar av befintliga uppföljningssystem och det systematiska kvalitetsarbetet inom blodcancervården, samtala med läkare och sköterskor för att bättre förstå deras förutsättningar och ingångar, hitta samarbeten och samla kunskap och, förstås, möta människor som tar del av vården i rollen som patienter. Min startsträcka består av att läsa forskning, formulera ramar för projektet och ta fram en struktur för hur projektet ska löpa. Som tur är har jag fantastisk uppbackning av Blodcancerförbundets kansli.

Ambitionen är att undersöka patienters preferenser och värderingar, till del i relation till befintligt kvalitetsarbete, för att sedan titta på hur detta kan användas för att generera nytta inom vården och i synnerhet för patienterna. Min förhoppning är att projektet kommer att bidra till en nyttig debatt och ett utökat kunskapsunderlag som kan komma blodcancerpatienter i Sverige till gagn.

Leave comments

Your email is safe with us.