Please wait...

Nu har information gått ut till alla som har anmält intresse att medverka i någon av våra undersökningar som utförs inom ramen för projektet - wow vilken snabb respons vi fick. Tack! Jag kommer att höra av mig innan den 7 oktober, och innan dess till er som har ställt frågor eller vill bolla något. I en intervju i Haema som publicerades nyligen, sa jag att det här blir ett arbete som löper i flera steg. Och övergripande handlar det första steget om att undersöka patienters syn på PREM-frågor och egna tankar om vad som är viktigt (vad vi sysslar med till nästa år). Men ur ett annat perspektiv utgörs projektet av steg som att hitta en bra lokal att utföra intervjuer i, maila, skapa visuella hjälpmedel, läsa forskning och sätta upp hundra Post-it-lappar på väggen (dessa borde verkligen ha mer klister på baksidan). Att växla mellan det stora och det lilla är en utmaning ibland. Inte sällan under den senaste månaden har frågor uppstått som jag inte kan hitta svar på själv. Det är då praktiskt att personer som jag hör av mig till; forskare, administratörer och företrädare för vården, är hjälpsamma och upplever att projektet är meningsfullt och nyttigt. Jag förklarar att vi vill ta reda på hur patienter själva ser på patientnära arbete och vad som är viktigt för "bra upplevelser" inom och av vården och häri finns knappast något klandervärt - det låter ju ypperligt. Men gräver vi lite djupare, ser vi strax ett sammelsurium av utmaningar.     Under intervjuerna kommer vi att utgå ifrån patientresan och försöka få fatt i tankar och upplevelser som är viktiga vid olika vårdsituationer. Men patientresan kanske inte bara sker i vårdsituationer? Kanske fortsätter den när man kommer hem och grubblar, är trött och ensam? Kanske fortsätter den till och med när man är friskförklarad för att vården och patienten har olika definitioner av "frisk"? Kanske är det så att våra undersökningar belyser en komplexitet och berättelser som inte kan reduceras till variabler i ett system och fortfarande vara meningsfulla? Ett av de större stegen kommer då att handla om att bevara värdet i berättelserna vi får ta del av och försöka nyttiggöra projektet på ett ansvarsfullt sätt, vilket kanske kräver en annan lösning än att simplifiera, sammanfatta och lämna rapporten därhän. Som tur är så har vi redan idéer!

Leave comments

Your email is safe with us.