Please wait...

Pågående undersökningar


Undersökningar för dig som är drabbad av sjukdom

Genom denna undersökning vill Blodcancerförbundet ta reda på vilka copingstrategier som kan hjälpa myelomdrabbade medlemmar och hur erfarenheter hos patienter skulle kunna tillvaratas.


Undersökningar för dig som arbetar i vården

Genom denna undersökning vill Blodcancerförbundet få mer kunskap om chefers, sjuksköterskors och läkares förutsättningar, preferenser och tidigare erfarenheter gällande implementering och användning av nya verktyg eller arbetssätt
Kommande undersökning
Kommande undersökning
Personcentrerad “informationsplan”