Please wait...

Patientrelaterat är en fristående och tvärvetenskaplig plattform som drivs av den ideella föreningen Forskarhubben. Vi faciliterar och utvecklar människocentrerade sociala innovationer, skapar lösningar för kunskapsöverföring och faciliterar Citizen Science inom vård och hälsa.
 
 

Hur vi jobbar

Patientrelaterat är Forskarhubbens sociala nod till patient- och vårdfrågor. Plattformen binder samman discipliner, sektorer och organisationer för analys, innovation och lösningar för kunskapsöverföring mellan våra olika målgrupper.

Samordnargruppen har mångårig erfarenhet av forskning, analys, juridik, service design och innovation. 

Sociala projekt

Ett socialt projekt har som främsta syfte att skapa nytta på ett samhällsproblem eller för en utsatt grupp i samhället. Vi arbetar med verktyg såsom GAP-analys, vetenskapliga kunskapsluckor, behovsanalyser och omvärldsbevakningar för att undersöka var sociala interventioner behövs och hur de bör se ut för att generera största möjliga impact. 

Vi tar emot projektpitchar från organisationer, akademin, civilsamhälle och näringsliv och gör en bedömning, i samordnargrupper, styrelse och hos målgrupper, av möjligheten att facilitera, genomföra och utvärdera projekten i samverkan. Vi arbetar med olika processer för co-design och kommer under 2021 att etablera nya samarbeten med fokus på uppskalning, implementering och spridning av sociala projekt. 

Vill du ingå i vårt kommande partnernätverk och få tillgång till andra sektorer för sociala och samverkande projekt eller målgruppsundersökningar? Gör en intresseanmälan!

Kontakta oss för att bli delaktig!

Co-designat

Patientföreträdarguiden

Guiden är en levande antologi som ger verktyg till patientföreträdare att oberoende förvalta och dela sina kunskaper vid innovativa samarbeten och som representanter. Innehållet spänner över tjänstedesign, juridik, källkritik, organisationsteori, filosofi och kommunikationsstrategi.

Processindikator

Toolkit

Toolkit är en samskapande digital plattform för välbefinnande, som tar ett steg från patientbegreppet och det kliniska perspektiv på människan, mot en humanistisk och systemteoretisk tolkning av vad som leder till välbefinnande. Lösningen testbäddas på patientrelaterat.se

Processindikator

Personcentrerat informationsstöd

Ett besluts- och informationsstöd som har designats och tagits fram på basis av sjukdomsdrabbades erfarenheter och preferenser och med hänsyn till de risker som inadekvat eller osäker information kan leda till.

 
Under lansering!  Creative Commons-licens
Forskarhubben har som syfte att facilitera samverkan, underbygga kvalificerade samtal och underlätta för informella interdisciplinära sammanslutningar till nytta för samhället. Patientrelaterat är hubbens kanal för sektors- och disciplinöverbryggande arbete till stöd och nytta för sjukdomsdrabbade.

Kontakta oss!