Please wait...

Patientrelaterat är en fristående och tvärvetenskaplig plattform som drivs av den ideella föreningen Forskarhubben. Vi faciliterar och driver människocentrerat och behovsbaserat innovativt och kunskapsöverförande arbete genom co-design, med fokus på sjukdomsdrabbades erfarenheter av att röra sig i och mellan system runt vården.
 
 

Hur vi jobbar

Plattformen binder samman discipliner, sektorer och organisationer i analys av befintliga system – genom utmanings- och behovsstyrda lösningar, sociala innovationer och kunskapsöverföring.

Samordnargruppen har mångårig erfarenhet av analys, tjänstedesign och innovativa processer och genomför litteraturstudier behovs- och GAP-analyser i nära samarbete med plattformens olika målgrupper.

 

FAQ 

Co-designat

Patientföreträdarguiden

Guiden är en levande antologi som ger verktyg till patientföreträdare att oberoende förvalta och dela sina kunskaper vid innovativa samarbeten och som representanter. Innehållet spänner över tjänstedesign, juridik, källkritik, organisationsteori, filosofi och kommunikationsstrategi.

Processindikator

Toolkit

Toolkit är en samskapande digital plattform för välbefinnande, som tar ett steg från patientbegreppet och det kliniska perspektiv på människan, mot en humanistisk och systemteoretisk tolkning av vad som leder till välbefinnande. Lösningen testbäddas på patientrelaterat.se

Processindikator

Personcentrerat informationsstöd

Ett besluts- och informationsstöd som har designats och tagits fram på basis av sjukdomsdrabbades erfarenheter och preferenser och med hänsyn till de risker som inadekvat eller osäker information kan leda till.

 
Under lansering!  Creative Commons-licens
Forskarhubben har som syfte att facilitera samverkan, underbygga kvalificerade samtal och underlätta för informella interdisciplinära sammanslutningar till nytta för samhället. Patientrelaterat är hubbens kanal för sektors- och disciplinöverbryggande arbete till stöd och nytta för sjukdomsdrabbade.

Kontakta oss!