Please wait...

En plattform för samverkan, innovation och kunskapsutbyten 


Om oss

Patientrelaterat är en ideell, behovsdriven och fristående plattform som lägger särskilt fokus på samverkan och minskat kunskapssvinn inom fältet patientcentrering och patientmakt.

Vi förmedlar samarbeten och kunskap mellan våra målgrupper; patient- och närståenderepresentanter, forskning, vården och dess stödorganisationer. Vi undersöker, i samverkan, hur patientperspektivet strategiskt kan tillvaratas och generera nytta i olika kontexter.

Innovativt arbete

En viktig bult i vårt arbete är att ta vara på den ackumulerade kunskapen som finns om behov och utmaningar i vården. Vi undersöker pågående initiativ och strävar efter samverkan och synergieffekter snarare än att försöka återuppfinna hjulet.

Vi har mångårig erfarenhet av tjänstedesign och innovativa processer och genomför litteraturstudier behovs- och GAP-analyser i nära samarbete med våra olika målgrupper.

Samordnargruppen

Patientrelaterat drivs av den ideella föreningen Forskarhubben har som syfte att facilitera samverkan, underbygga kvalificerade samtal och underlätta för informella interdisciplinära sammanslutningar till nytta för samhället. Vi driver plattformen tillsammans med patientorganisationer, forskare och innovatörer, i samarbete med vården och industrin.


Ur vår blogg

  • Därför utvecklades Patientrelaterat
    Från början var Patientrelaterat.se en hemsida för ett samverkansprojekt med fokus på blodcancerdrabbades behov av uppföljning – vad som bör […]
  • Den patientrelaterade juridiken
    Det arbetet som Patientrelaterat gör är otroligt viktigt ut många olika perspektiv. Vi kommer alla att antingen ha en anhörig, […]
  • Jämlikhet och medlemsarbete
    Jämlikhet och medlemsarbete Det finns två anledningar till att jag är engagerad i Patientrelaterat. Det första skälet är att jag […]

Processer på gång..

Patientföreträdarguiden
Ett kunskapsstöd som tas fram tillsammans med samarbeten, på basis av behovsanalys.
Publiceras efter sommaren.
En symbol och lösning som kan användas av personer i riskgrupp, för att påminna om behov av att hålla avstånd. Se process för utveckling här.
Co-coping Toolkit

Projekt framtaget tillsammans med Blodcancerförbundet och med input från individer med infektionskänslighet. Byggs om och omlanseras inom kort.