Please wait...

En plattform för samverkan, innovation och kunskapsutbyten 


Om oss

Patientrelaterat är en behovsdriven plattform och hubb som lägger särskilt fokus på  samverkan och minskat kunskapssvinn inom fältet patientcentrering och patientmakt.

Vi samlar initiativ och leder analytiska uppdrag som undersöker hur patientperspektivet strategiskt kan tillvaratas och generera nytta i olika kontexter. Projektet leds av den ideella föreningen Forskarhubben.


Samordnargruppen

Nyheter

  • Nästa steg i projektet
    Hemsidan har fått sig ett ansiktslyft och hela plattformen börjar komma igång, inte minst på grund av det härliga gensvaret vi har fått av […]

Innovativt arbete

En viktig bult i vårt arbete är att ta vara på den ackumulerade kunskapen som finns om behov och utmaningar i vården. Vi söker pågående initiativ och söker ofta samverkan och synergieffekter snarare än att försöka återuppfinna hjulet.

Vi har mångårig erfarenhet av tjänstedesign och innovativa processer och genomför litteraturstudier behovs- och GAP-analyser i nära samarbete med våra olika målgrupper.

Patientrelaterat drivs av den ideella föreningen Forskarhubben har som syfte att facilitera samverkan, underbygga kvalificerade samtal och underlätta för informella interdisciplinära sammanslutningar till nytta för samhället. Vi driver plattformen tillsammans med patientorganisationer, forskare och innovatörer, i samarbete med vården och industrin.

Lanseras snart..

/

Patientföreträdarguiden
Co-coping Toolbox