Please wait...

Nästa steg i projektet

Nästa steg i projektet

Hemsidan har fått sig ett ansiktslyft och hela plattformen börjar komma igång, inte minst på grund av det härliga gensvaret vi har fått av patientorganisationer, vårdgivare och stödorganisationer!

Under det här här året kan ni förvänta er inlägg om utvecklingen av sidan, olika projekt, vår kunskapsportal med forskning och utredningar om patientnära och patientcentrerat arbete, samverkan, Patientföreträdarguiden och mycket mer!

Under den närmsta tiden kommer vi att presentera våra författare till Patientföreträdarguiden närmre och snart lanseras Toolkit – med coronafokus. Ni kan även följa vårt arbete via Facebook.

Leave comments

Your email is safe with us.