Please wait...

Social innovation

En viktig del av vårt arbete handlar om att, i nära samarbete med olika målgrupper, ta fram lösningar för särskilda utmaningar. Vi kallar dessa för sociala mikroinnovationer.

Behöver ni hjälp att utveckla en lösning eller att facilitera en innovativ process? Vi har lång erfarenhet av att leda kreativt arbete och att utföra behovs- och målgruppsanalyser! Kontakta oss nedan för samarbete!


Mikroinnovationer under arbete


Patientföreträdarguiden

Guiden är en levande antologi som ger verktyg till patientföreträdare att förvalta och dela sina kunskaper i förbättringsarbete, vid innovativa samarbeten och som representanter för diagnosgrupper.

Innehållet täcker juridiska, etiska, vetenskapliga och organisatoriska frågor och bidrar även med material som företrädare kan dela vidare till exempelvis föreningsmedlemmar. Projektet genomförs under 2020 i samarbete med bl.a. Nätverket mot cancer och QRC.

Toolkit

Patientberättelser och tips för coping
Projektet syftar till att dela berättelser, tips och copingstrategier från individer som har drabbats av sjukdom, till andra i samma sits.

Allt material som finns på sidan är framtaget med hjälp av intervjuer och inskickade förslag. Innehåller är i ständig utveckling och är extra relevant för isolerade under coronapandemin.

Initierades tillsammans med Blodcancerförbundet och med hjälp av förbundets medlemmar.

Återlanseras inom kort!

Jag tillhör riskgrupp!

Symbol till skydd för riskgrupper
– att bära på sig –
i syfte att uppmärksamma krav och behov av social distansering.

Se relaterad lösning #brevgenomisolering Forskarhubbens hemsida.