Please wait...

Social innovation

En viktig del av vårt arbete handlar om att, i nära samarbete med olika målgrupper, ta fram lösningar för särskilda utmaningar. Vi kallar dessa för sociala mikroinnovationer.

Behöver ni hjälp att utveckla en lösning eller att facilitera en innovativ process? Vi har lång erfarenhet av att leda kreativt arbete och att utföra behovs- och målgruppsanalyser! Kontakta oss nedan för samarbete!

 

Sociala innovationer under arbete

Patientföreträdarguiden

Guiden är en levande antologi som ger verktyg till patientföreträdare att oberoende förvalta och dela sina kunskaper vid innovativa samarbeten och som representanter. Innehållet spänner över tjänstedesign, juridik, källkritik, organisationsteori, filosofi och kommunikationsstrategi.

Processindikator

Toolkit

Toolkit är en samskapande digital plattform för välbefinnande, som tar ett steg från patientbegreppet och det kliniska perspektiv på människan, mot en humanistisk och systemteoretisk tolkning av vad som leder till välbefinnande. Lösningen testbäddas på patientrelaterat.se

Processindikator

Personcentrerat informationsstöd

Ett besluts- och informationsstöd som har designats och tagits fram på basis av sjukdomsdrabbades erfarenheter och preferenser och med hänsyn till de risker som inadekvat eller osäker information kan leda till.

Creative Commons-licens Under lansering!

Initiativtorget

Samlar utlysningar och tvärsektoriella innovativa projekt med fokus på medicinsk humaniora, människocentrerad vård och välbefinnande. Här utlyser vi också om Patientrelaterats uppsatspris inom medicinsk humaniora!

Processindikator
Webbdesigner 5%