Please wait...

Om oss

Patientrelaterat är en ideell och behovsstyrd samverkansplattform som fokuserar på system och processer runt sjukdomsdrabbade. Vi arbetar framförallt med lösningar för kunskapsöverföring, sociala innovationer, sektoröverskridande samverkan och co-design genom systemteoretiska och humanistiska perspektiv. 

Plattformen drivs av den ideella föreningen Forskarhubben genom en samordnargrupp som samlar representanter för plattformens olika målgrupper och bedriver det operativa arbetet via plattformens delprojekt.

Vår samordnargrupp