Please wait...

Patientföreträdarguiden

Vad är Patientföreträdarguiden?

Guiden är en levande antologi som erbjuder verktyg till patientföreträdare att förvalta och dela sina kunskaper i förbättringsarbete, vid innovativa samarbeten och som representanter för diagnosgrupper.

Materialet handlar dels om ett stöd till företrädaren, för dennas företrädande, dels information att skicka vidare till målgruppen “sjukdomsdrabbade”. Genom att ge företrädare verktyg att reflektera kring och systematiskt arbeta med representativitet i olika processer, etiska frågor och vikten av kritisk informationsgranskning, vill vi understödja ett gott samarbete, vården och företrädare emellan.

Informationsstödet – för personcentrerad information

Ett viktigt bidrag till guiden är Informationsstödet som är framtagen genom djupintervjuer och enkätundersökningar med sjukdomsdrabbade och vårdpersonal. Ladda gärna ned och prova!

Filen är skrivbar och kan hämtas hem fritt här. Allt innehåll som tas fram kan delas enligt licens CC BYNC-ND

Vill du veta mer eller samarbeta?

Planerat innehåll – lansering oktober 2020

Den källkritiska guiden


Den juridiska guiden

Medlemsarbetsguiden


Samskapandeguiden

Företrädarguiden


Påverkansguiden