Please wait...

SYMBOL FÖR PERSONAL INOM VÅRD OCH OMSORG

Patientrelaterat.se är en samverkansplattform som styrs av behov och intressen hos våra målgrupper; sjukdomsdrabbade, vården, stödorganisationer till vården, patientorganisationer och Life Scienceindustrin. Plattformen drivs av den ideella föreningen Forskarhubben. Vi har genom enkäter och tillsammans med fokusgrupper, bestående av vårdpersonal och individer i riskgrupp, tagit fram en lösning att uppmärksamma behovet av att hålla avstånd under coronapandemin.

Lösningen som föreslås är en symbol som ska:

1. Skapa uppmärksamhet
2. Ha ett tydligt budskap
3. Leda till att folk håller avstånd, till förmån för minskad risk för smittspridning.

Symbolen har vidareutvecklats i två versioner – en riktad till personer i riskgrupp och en riktad till vård- och omsorgspersonal. Den senare utgörs av ett märke som kan bäras exempelvis som väst, klistermärke eller knapp, till och från jobbet, eller mellan besök hos brukare.


Hjälp oss att ta fram en symbol

Vi vill gärna få feedback av dig som arbetar i vård och omsorg så att vi kan jobba vidare med konceptet utifrån preferenser och behov. Nedan finner du utgångspunkter för våra förslag, hämtade ur feedback från vår fokusgrupp, samt ett formulär där du kan bidra med tankar och förslag!

Utvecklingen av vårt förslag på symboler baseras på tidigare feedback från målgruppen:

-Budskapet måste leda till förståelse för problematiken (att personal riskerar att bära med smitta till riskgrupper) och nödvändigheten av att hålla avstånd.

-Att bära symbolen, på plagg eller som extra utrustning, får inte öka smittorisken (tvättbart eller på annat vis smittsäkert).

-Måste hålla i väder och vind.

-Starkt och tydligt budskap – folk verkar inte förstå, om det är för vekt.

/