Please wait...

Symbol för skydd av riskgrupper

Målsättning

Ta fram en symbol som väcker uppmärksamhet och förståelse för behovet av att hålla avstånd i coronapandemin.
Målgrupper: riskgrupper & vård- och omsorgspersonal.

Metod

Enkätundersökning med fokus på personer i riskgrupp (test av förslag på symboler)

Intervjuer med fokusgrupp vårdpersonal och enkätundersökning med utvecklat koncept.

TACK TILL ALLA SOM DELTAR I PROCESSEN!


Enkätundersökning med personer i riskgrupp

Återkoppling från målgrupp Riskgrupp:

  • Budskapet ska ange varför man vill hålla avstånd, så att man inte verkar vara ”bara ilsken”.
  • Det ska inte vara för alldagligt, utan väcka uppmärksamhet.
  • Det ska inte sortera in personer i olika grupper.
  • Det ska ange att personer är i riskgrupp för att förankra budskapet.
  • Bra med positiv klang.

Ett första koncept testades via enkätundersökning.

Samskapande med vårdpersonal

Återkoppling

  • Budskapet måste leda till förståelse för problematiken (att personal riskerar att bära med smitta till riskgrupper) och nödvändigheten av att hålla avstånd.
  • Att bära symbolen, på plagg eller som extra utrustning, får inte öka smittorisken (tvättbart eller på annat vis smittsäkert).
  • Måste hålla i väder och vind.
  • Starkt och tydligt budskap – ”folk verkar inte fatta”.
Delta i vår undersökning med fokus på behov och preferenser hos vård- och omsorgspersonal!

Utkast 2, utveckling av koncept.