Please wait...

Toolkit

 

Patientrelaterat testbäddar en lösning för att understödja sjukdomsdrabbade att må bra i och kunna bidra till ett välmående samhälle.

Med hänsyn till infektionskänslighet och pågående pandemi!

hem

forskning & samverkan

Kommer 2021

Om sidan

Toolkit är en social, människocentrerad innovation som har co-designats med sjukdomsdrabbade och som nu testas och utvecklas för uppskalning. Vi samlar initiativ, projekt, frågor och ämnen som kan vidga horisonten och handlingsutrymmet hos den som inte orkar eller kan gå ut och erövra världen, men som ändå vill vara delaktig i den.

Du kan hjälpa till att utveckla lösningen genom att bidra med dina egna tips, erfarenheter och strategier för att copa under och efter sjukdom.

Vad är Co-coping?

Sjukdom kommer inte med en manual. Det tar tid att hitta strategier för att hantera sjukdom och de praktiska, mentala och fysiska effekter av den. Vi tror att samlärande är en kraftfull process – något som samlar människor och gör att vi kan må bättre.

Genom Toolkit vill vi tillgängliggöra strategier att hantera sjukdom så att de kan komma fler till gagn. 

Initiativ för ökat välmående i samhället

Prius Health

Ett forskningsbaserat hälso- och livsstilsverktyg, som syftar till att hjälpa användare att må bra, hantera stress och utmaningar i vardagen och förebygga eller hantera livsstilssjukdomar. Användarna bidrar även till en forskningsstudie vid Göteborgs universitet. Det långsiktiga målet med verktyget är "bättre hälsa och högre livskvalitet i samhället som helhet".

#Brevgenomisolering

Forskarhubbens koncept som syftar till att bryta den sociala isoleringen och sprida glädje bland äldre som känner ensamhet. Konceptet går ut på att äldreboenden och servicehus agerar noder mellan barn i fritidsaktiviteter, som vill skriva uppmuntrande brev, och äldre personer som upplever ensamhet.

Verktyg för mentalt välbefinnande

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts sida för egenvård inom psykiatriområdet. Innehåller forskning, övningar, verktyg och självtest med fokus på positiv psykologi. Sidorna kan läsas både på svenska och finska.

Innehållet på Toolkit är användargenererat. Det betyder att det är besökarna som tipsar, skickar in strategier och kommer med förslag på intressanta ämnen, aktiviteter och källor. Sidan kommer med tiden att levandegöras genom digitala workshoppar, föreläsningar och koncept att implementera i verksamheter.

Vill du bidra? Fyll i formuläret! <3

Notera att vi inte delar inkomna kostråd, tips på behandlingar eller dieter. Vi förbinder oss inte att publicera inkomna copingstrategier eller förslag på annat innehåll. Vi kan behöva omformulera eller på annat vis redigera användargenererat innehåll. Vänligen ange inga känsliga uppgifter i formuläret. Tack!

Elin Sporrong, projektledare

Elin, som är utvecklaren av konceptet Myeloma Toolkit, är ordförande för Forskarhubben och processledare för Patientrelaterat. Elin är analytiker och fokuserar helst på utmaningar gällande mätning, beslutsfattande och social innovation.

Erika Tanos, kreativ ledare

Erika sitter i Forskarhubbens styrelse och Patientrelaterats samordnargrupp. Erika är beteendevetare och dras till begrepp som komplexitet, kreativitet, social hållbarhet och bildung. Erika är bl.a. knuten till Openlab Stockholm och undervisar i design thinking.