Please wait...

Toolkit

En digital portal för co-coping och välbefinnande under sjukdom.

Coping: Att överstiga hinder, anpassa sig till nya tillstånd, skifta fokus och utgå från det som är möjligt.
Co-coping: Att dela med sig av copingstrategier som har fungerat och som kan hjälpa andra.

Med hänsyn till infektionskänslighet och pågående pandemi!

Om sidan

Toolkit är en social innovation som har tagits fram tillsammans med sjukdomsdrabbade, med fokus på välbefinnande och hänsyn till utmaningar och behov kopplade till sjukdom. 

Vi samlar initiativ, projekt, frågor och ämnen som kan vidga horisonten och handlingsutrymmet hos den som inte orkar eller kan gå ut och erövra världen. Du kan själv bidra till Toolkit med tips, erfarenheter och strategier för att copa under och efter sjukdom.

Whitney Museum of American Art

Samling av konstverk, föreläsningar, nedladdningsbara färgläggningssidor och guidade konstsessioner hemifrån.

TEMA OKTOBER

Upplev konst digitalt

The British Museum

Virtuell rundtur genom galleriet, objekt i 3D, lyssna på audioturen och "14 saker att inte missa på museet".

The Met 150

Konst hemifrån, med 360-graders rundturer i vissa konsthallar, digitaliserade samlingar, källan Timeline och bloggar.

Google Arts & Culture

En samling av digitala utställningar, kulturella arkiv, 360-gradersvisningar och ingång till kulturella experiment och interaktiva visningar.

Europeana

En stor samling av konst och historia från Europas gallerier, bibliotek, museer och arkiv. Europeana stöttar kulturarvsektorns digitala omvandling.

Louvren

Virtuella turer genom utställningar och gallerier, länkar till You-Tube-filmade besök samt VR-upplevelse av Mona Lisa med “VR – Mona Lisa”-app.

Vi tipsar!

OKTOBER, TEMA KONST OCH LIVSSTIL

Prius Health

Ett forskningsbaserat hälso- och livsstilsverktyg, som syftar till att hjälpa användare att må bra, hantera stress och utmaningar i vardagen och förebygga eller hantera livsstilssjukdomar. Användarna bidrar även till en forskningsstudie vid Göteborgs universitet. Det långsiktiga målet med verktyget är "bättre hälsa och högre livskvalitet i samhället som helhet".

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Region Stockholms Kompetenscentrum för kultur och hälsa främjar forskning och metodutveckling för att integrera kultur i vård och omsorg. Hemsidan rymmer forskning, information om projekt och publikationer.

Kulturarenan

Kulturarenans sida rymmer kultur online för den som har svårt att själv söka kulturupplevelser, exempelvis musik, dans och teater från svenska scener. Kulturarenan drivs av Betaniastiftelsen i samverkan med kultur- och vårdaktörer och är utvecklad i samarbete med Piteå kommun, med stöd från Kulturrådet och Region Norrbotten.​

Innehållet på Toolkit är användargenererat. Det betyder att det är besökarna som tipsar, skickar in strategier och kommer med förslag på intressanta ämnen, aktiviteter och källor. Sidan kommer med tiden att levandegöras genom digitala workshoppar, föreläsningar och andra format.

Vill du bidra? Fyll i formuläret! <3

Notera att vi inte delar inkomna kostråd, tips på behandlingar eller dieter. Vi förbinder oss inte att publicera inkomna copingstrategier eller förslag på annat innehåll. Vi kan behöva omformulera eller på annat vis redigera användargenererat innehåll. Vänligen ange inga känsliga uppgifter i formuläret. Tack!

Elin Sporrong, projektledare

Elin, som är utvecklaren av konceptet Myeloma Toolkit, är ordförande för Forskarhubben och processledare för Patientrelaterat. Elin är analytiker och fokuserar helst på utmaningar gällande mätning, beslutsfattande och social innovation.

Erika Tanos, kreativ ledare

Erika sitter i Forskarhubbens styrelse och Patientrelaterats samordnargrupp. Erika är beteendevetare och dras till begrepp som komplexitet, kreativitet, social hållbarhet och bildung. Erika är bl.a. knuten till Openlab Stockholm och undervisar i design thinking.